Mr. Troost is advocaat sedert 1985. Eerst in Dordrecht, tot 1990, daarna via Rotterdam naar Barendrecht. Hier zit hij vanaf 1997. Gespecialiseerd in het strafrecht. In dat vakgebied is hij afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Daar is hij - voor vertrek naar de advocatuur - ook nog één jaar docent bij de vakgroep Strafrecht geweest.

Gedurende twintig jaar - van 1989 tot 2009 - is hij als docent verbonden geweest aan de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Logischerwijs voor het onderdeel Straf(proces)recht.
Door zijn werkzaamheden in het strafrecht werd hij ook gevraagd voor de Commissie van Toezicht van P.I. De IJssel in Krimpen aan den IJssel. Van deze Commissie heeft hij deel uitgemaakt van 1996 tot 2002.
U kunt bij  mr. Troost terecht voor alle soorten strafzaken, zoals vermogensdelicten (diefstal, heling, verduistering, valsheid in geschrifte, oplichting), geweldsdelicten (moord, doodslag, mishandeling, afpersing, openlijke geweldpleging), drugszaken, overtreding Wet Wapens en Munitie, mensenhandel, zedenzaken (verkrachting, aanranding, ontucht).
Ook houdt mr. Troost zich bezig met het jeugdstrafrecht, een aparte tak van sport. Daarbij hoort dan ook dat u bij hem terecht kunt voor zaken met een machtiging uithuisplaatsing voor een minderjarige.
Als laatste kunt u tevens bij hem terecht in verband met het niet verkijgen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) en bezwaarprocedures tegen opname van DNA in de databank.
Contactgegevens:
Mr. P.E. Troost
Rietgors 132
2991 MV Barendrecht
telefoon: 0180 -610290
e-mail :mrpetroost@gmail.com