In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten zijn door mr. Troost de onderstaande rechtsgebieden geregistreerd:

- Strafrecht, waaronder ook Jeugdstrafrecht;

- Jeugdbeschermingsrecht

Deze registratie verplicht mr. Troost elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.